Stichting van het Kind

Met het project Meedoen in de Samenleving helpt Stichting van het Kind kinderen van 6 tot 18 jaar met een sprong naar de toekomst. Stichting van het Kind vindt het belangrijker dat kinderen die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen dezelfde kansen krijgen als andere kinderen. Ze maken op structurele basis huiswerkbegeleiding mogelijk voor onze doelgroep. De reden hiervan is dat een groot aantal kinderen een leerachterstand heeft, omdat zij veel emotionele gebeurtenissen in hun leven hebben meegemaakt.

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen kinderen een lange tijd in het jaar 2020 niet naar school. Een groot gedeelte van de kinderen volgt regulier onderwijs en klein gedeelte van de kinderen volgt speciaal onderwijs. Echter zijn de budgetten bij leefgroepen, gezinshuizen en pleeggezinnen laag. Hierdoor is het investeren in huiswerkbegeleiding niet vanzelfsprekend. Wij vinden dat deze kinderen ook dezelfde kansen moeten krijgen als ieder ander kind. Vanuit deze gedachte zet de Heutink Foundation zich in voor dit initiatief aangezien veel projecten passend binnen de doelstelling van de Heutink Foundation dit jaar niet plaats heeft kunnen vinden. Middels onze bijdrage hebben professionele bijlesorganisaties al zo’n 1375 kinderen kunnen helpen. Hoe waardevol in deze tijd!