Meespeelproject ‘Beer’

Een beer loopt los rond in de grote stad, hij is op de vlucht. Allerlei bevolkingsgroepen ontfermen zich over hem. Moet hij zich aanpassen? Moet hij opgepakt en uitgezet worden? Het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland presenteert, samen met 50 talentvolle jongeren van theaterscholen uit Zuid-Holland, de muzikale familievoorstelling ‘Beer’ geschreven door Guus Kuijer en met muziek van Diederik van Vleuten.

De thematiek is relevanter dan ooit. De komst van vluchtelingen heeft het denken over integratie van vreemdelingen op scherp gezet. Gelijke kansen is niet voor iedereen een na te streven doel in een samenleving die steeds meer gekenmerkt wordt door culturele diversiteit. Ook kinderen hebben hier dagelijks op school en in hun buurt mee te maken. Kinderen zijn zich vaak veel minder bewust van verschillen in huidskleur of afkomst, maar worden er via de wereld van de volwassenen wel degelijk mee geconfronteerd. Wat vreemd is beangstigt ons. De grote vraag die wordt gesteld is: zijn we in staat om vreedzaam samen te leven met omarming van verschillen? In theatervoorstelling ‘Beer’ staat de vraag centraal hoe kinderen daarover denken en doen, op een toegankelijke, vrolijke manier.

Beer is meer: participatieconcept

Voor kinderen uit achterstandswijken bestaan er financiële, fysieke en sociale drempels om een theatervoorstelling te bezoeken, laat staan deel te nemen aan de activiteiten van een theaterhuis. Daarom bedacht Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland een participatieconcept rondom ‘Beer’. Per voorstelling krijgen 12 kinderen uit het primair (achterstands-)onderwijs de kans om in de voorstelling mee te spelen. Voor deze groepen wordt in samenwerking met het theater een Berenjacht georganiseerd op scholen voor het primair onderwijs in de betreffende locaties. De kinderen melden zich van te voren aan en krijgen een aantal workshopdagen aangeboden om hun aandeel in de voorstelling onder de knie te krijgen. Natuurlijk krijgen de ouders en eventuele broertjes en zusjes vrijkaartjes om de voorstelling waarin hun zoon of dochter speelt te komen bezoeken. De Heutink Foundation biedt financiële ondersteuning aan dit specifieke onderdeel van het programma ‘Beer’: meespeelkinderen.

Meespelen zorgt voor verbinding

Het Jeugdtheaterhuis in de leslocaties Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Gouda, Leiden, Den Haag en Rotterdam een aantal schooltoneelclubs opgericht. Het meespeelproject wordt daar als belangrijk instrument ingezet om drempels op te heffen en nieuwe verbindingen tot stand te brengen. De kinderen van de schooltoneelclubs werken samen met de kinderen en jongeren die hun weg naar het Jeugdtheaterhuis al hebben gevonden en vaak uit een andere sociale klasse komen. In de eigen leslocaties van het Jeugdtheaterhuis en in Den Haag en Rotterdam, worden de deelnemers aan het meespeelproject gezocht in de lesgroepen en de schooltoneelclubs. Op de andere speelplekken wordt, samen met de lokale schouwburg, gezocht naar jong talent in andere dans-, jeugdtheater- en muziekscholen, centra voor kunstzinnige vorming, musical verenigingen en dergelijke.

Met dit all-in muzikale familievoorstelling-met-participatieconcept wil het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland een voorbeeldformat geven aan theaters. Een enerverende en educatieve wisselwerking; prof en amateur, jong en oud, zwart en wit swingen met elkaar de pan uit en worden op die manier betrokken bij maatschappelijk belangrijke onderwerpen.

Vanaf de première op 2 november 2019 in Gouda, zal de voorstelling maar liefst 40 keer gespeeld worden door heel Nederland. Meer informatie en boekingen vind je hier.