Over ons

De Heutink Foundation is in 2016 opgericht door Jessica Heutink. Jessica geeft samen met haar man Henk Fokke leiding aan het familiebedrijf Heutink, dat al meer dan 105 jaar schoolmaterialen levert aan kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs.

Jessica: “De afgelopen jaren heb ik me ingezet voor destijds mijn particuliere stichting Vang Je Droom. Vang je droom is er voor minder kansrijke kinderen in de regio Salland en Twente. We vingen individuele dromen, die voor deze kinderen op dit moment niet te realiseren zijn door hun naaste omgeving. Daarnaast organiseerden we groepsactiviteiten en steeds stond de beleving centraal. Steeds vaker kwam de vraag naar groepsactiviteiten en ook vanuit ons bedrijf Heutink worden prachtige projecten aangedragen die ik met Vang je Droom niet kon ondersteunen. Hieruit is de Heutink Foundation ontstaan. Een stichting die door middel van groepsactiviteiten op het gebied van kunst en cultuur wil bijdragen aan de positieve ontwikkeling van kinderen. Mooie herinneringen creëren!”

(Vanaf 1 januari 2020 is Vang je Droom een Fonds op Naam, ondergebracht bij het prachtige fonds Nationaal Fonds Kinderhulp in Deventer. De uitvoerende is de vrijwilligersorganisatie Humanitas Twente.)

Kunst-, cultuur- en muziekeducatie

Kunst-, cultuur- en muziekeducatie zijn essentieel in de ontwikkeling van kinderen. Zo is het overdragen van cultuur van groot belang om betrokkenheid bij de samenleving te creëren. Kinderen die in aanraking komen met kunst, erfgoed, muziek en daar actief mee bezig zijn, ontwikkelen begrip voor (andere) normen, waarden en culturen. Daarnaast stimuleert cultuureducatie kinderen om een andere ‘taal’ te spreken waardoor onverwachte talenten naar boven kunnen komen. Een jongen of meisje met een taalachterstand blijkt een groot toneeltalent! Daarnaast is creativiteit van groot belang voor het ontwikkelen van het creatieve vermogen bij kinderen. Muziek leert je luisteren, empathie ontwikkelen, emoties voelen en uiten. Kunst leert je beter kijken en betere vragen stellen.

Geluksmomenten

Maar helaas is cultuureducatie niet voor alle kinderen weggelegd. Met name kinderen die in (kans)arme of onzekere situaties opgroeien, in Nederland, ontwikkelingslanden of kinderen die op de vlucht zijn, krijgen vaak niet de kans om een theater of museum te bezoeken. Hiermee wordt hen een kans ontnomen om hun talent, zelfbeeld en eigenwaarde te ontwikkelen. De Heutink Foundation wil juist deze kinderen een geluksmoment bezorgen door hen een culturele beleving te bieden. Een beleving waarbij alle zintuigen geprikkeld worden en waarbij de kinderen uitgedaagd worden zelf aan de slag te gaan. Een voorstelling bezoeken is leuk, maar zelf een voorstelling maken of er in meespelen is natuurlijk pas echt een ervaring. En al helemaal wanneer je ouders, broertjes en zusjes in de zaal zitten en ook een keer de kans krijgen een theater, museum, filmhuis of muziekcentrum te bezoeken. Activatie van kinderen en hun gezinsleden is een belangrijke doelstelling van de Heutink Foundation.

Internationale projecten

Niet alleen in Nederland zorgt armoede voor ongelijke kansen. Veel kinderen in oorlogs- en ontwikkelingslanden ervaren een gebrek aan kansen en aan veiligheid, wat hun ontplooiing en ontwikkeling in de weg staat. Soms is hun situatie zo onveilig of uitzichtloos dat zij zelfs moeten vluchten. Aandacht voor ontwikkeling en onderwijs zijn belangrijke elementen bij traumaverwerking en in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. De Heutink Foundation draagt hier aan bij door internationale projecten op het gebied van (cultuur)educatie en talentontwikkeling te ondersteunen.

Hoe worden de projecten geselecteerd?

De nationale en internationale projecten die de Heutink Foundation ondersteunt in de vorm van directe financiële of materiële hulp, worden aangedragen en geselecteerd door de medewerkers van Heutink. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat binnen het project goed is gewaarborgd welke kinderen (4-18 jaar) deel kunnen nemen. Vaak zijn het maatschappelijke – of welzijnsorganisaties die bij het project aangesloten zijn en dit in kaart hebben.

Bestuur van de Heutink Foundation

De Heutink Foundation wordt bestuurd door Jessica Heutink (voorzitter), Hetty Nijkamp (penningmeester), Maartje Schel (secretaris) en het algemene bestuurslid Carlijn van ’t Hof. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft de ANBI-status, waardoor giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

Download beleidsplan 2022-2025

Download jaaroverzicht 2019

Download jaaroverzicht 2018

Download jaaroverzicht 2017