About us

The Heutink Foundation was founded in 2016 by Jessica Heutink. Jessica and her husband Henk Fokke manage the family business Heutink, which has been supplying school materials to childcare, primary and secondary education for more than 105 years.

Jessica: “For years I have run a private foundation ‘Vang Je Droom’ (Catch Your Dream) for underprivileged children in the Salland and Twente regions. We capture and realise the individual dreams of these children, which would otherwise not happen due to their home situation. In addition, we organise group activities where the experience always plays a central role. The demand for group activities is ever increasing and wonderful projects are being proposed to our company Heutink which I could not support with my private foundation. This is the reason I founded the Heutink Foundation, with the aim to contribute to the positive development of children through group activities in the field of art and culture. Create magnificent memories!”.

Kunst-, cultuur- en muziekeducatie

Kunst-, cultuur- en muziekeducatie zijn essentieel in de ontwikkeling van kinderen. Zo is het overdragen van cultuur van groot belang om betrokkenheid bij de samenleving te creëren. Kinderen die in aanraking komen met kunst, erfgoed, muziek en daar actief mee bezig zijn, ontwikkelen begrip voor (andere) normen, waarden en culturen. Daarnaast stimuleert cultuureducatie kinderen om een andere ‘taal’ te spreken waardoor onverwachte talenten naar boven kunnen komen. Een jongen of meisje met een taalachterstand blijkt een groot toneeltalent! Daarnaast is creativiteit van groot belang voor het ontwikkelen van het creatieve vermogen bij kinderen. Muziek leert je luisteren, empathie ontwikkelen, emoties voelen en uiten. Kunst leert je beter kijken en betere vragen stellen.

Geluksmomenten

Maar helaas is cultuureducatie niet voor alle kinderen weggelegd. Met name kinderen die in (kans)arme of onzekere situaties opgroeien, in Nederland, ontwikkelingslanden of kinderen die op de vlucht zijn, krijgen vaak niet de kans om een theater of museum te bezoeken. Hiermee wordt hen een kans ontnomen om hun talent, zelfbeeld en eigenwaarde te ontwikkelen. De Heutink Foundation wil juist deze kinderen een geluksmoment bezorgen door hen een culturele beleving te bieden. Een beleving waarbij alle zintuigen geprikkeld worden en waarbij de kinderen uitgedaagd worden zelf aan de slag te gaan. Een voorstelling bezoeken is leuk, maar zelf een voorstelling maken of er in meespelen is natuurlijk pas echt een ervaring. En al helemaal wanneer je ouders, broertjes en zusjes in de zaal zitten en ook een keer de kans krijgen een theater, museum, filmhuis of muziekcentrum te bezoeken. Activatie van kinderen en hun gezinsleden is een belangrijke doelstelling van de Heutink Foundation.

Internationale projecten

Niet alleen in Nederland zorgt armoede voor ongelijke kansen. Veel kinderen in oorlogs- en ontwikkelingslanden ervaren een gebrek aan kansen en aan veiligheid, wat hun ontplooiing en ontwikkeling in de weg staat. Soms is hun situatie zo onveilig of uitzichtloos dat zij zelfs moeten vluchten. Aandacht voor ontwikkeling en onderwijs zijn belangrijke elementen bij traumaverwerking en in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. De Heutink Foundation draagt hier aan bij door internationale projecten op het gebied van (cultuur)educatie en talentontwikkeling te ondersteunen.

Hoe worden de projecten geselecteerd?

De nationale en internationale projecten die de Heutink Foundation ondersteunt in de vorm van directe financiële of materiële hulp, worden aangedragen en geselecteerd door de medewerkers van Heutink. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat binnen het project goed is gewaarborgd welke kinderen (4-18 jaar) deel kunnen nemen. Vaak zijn het maatschappelijke – of welzijnsorganisaties die bij het project aangesloten zijn en dit in kaart hebben.

Bestuur van de Heutink Foundation

De Heutink Foundation wordt bestuurd door Jessica Heutink (voorzitter), Henk Fokke (secretaris), Hetty Nijkamp (penningmeester) en de algemene bestuursleden Jan de Jonge en Maartje Schel. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft de ANBI-status, waardoor giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

Download beleidsplan 2017-2020

Download jaaroverzicht 2018

Download jaaroverzicht 2017