Kansarme kinderen in de spotlights

Ieder kind verdient een kans om te schijnen!

In Nederland leeft nog steeds maar liefst 1 op de 9 kinderen in armoede. Armoede kan tot gevolg hebben dat kinderen niet deel kunnen nemen aan culturele activiteiten. Terwijl juist deze activiteiten een grote bijdrage kunnen leveren aan talentontwikkeling, een positief zelfbeeld en emotionele intelligentie. De Heutink Foundation zet zich in om kinderen en jongeren in (kans)arme of onzekere situaties actief deel te laten nemen aan bijvoorbeeld een dansvoorstelling, muziekorkest of kunstexpositie. Om voor even zelf in de spotlights te staan. Om op een podium te staan en op te vallen, in een leven vol vallen en opstaan.

 

De Heutink Foundation ondersteunt ook internationale projecten

Niet alleen in Nederland zorgt armoede voor ongelijke kansen. Veel kinderen in oorlogs- en ontwikkelingslanden ervaren een gebrek aan kansen en aan veiligheid, wat hun ontplooiing en ontwikkeling in de weg staat. Soms is hun situatie zo onveilig of uitzichtloos dat zij zelfs moeten vluchten. Aandacht voor ontwikkeling en onderwijs zijn belangrijke elementen bij traumaverwerking en in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. De Heutink Foundation draagt hier aan bij door internationale projecten op het gebied van (cultuur)educatie en talentontwikkeling te ondersteunen.