Privacy statement

De Heutink Foundation verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze. In deze privacyverklaring licht de Heutink Foundation toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden én welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Over de Heutink Foundation

De Heutink Foundation zet zich in om kinderen en jongeren in (kans)arme of onzekere situaties actief deel te laten nemen aan bijvoorbeeld een dansvoorstelling, muziekorkest of kunstexpositie. De Heutink Foundation ondersteunt ook internationale projecten op het gebied van (cultuur)educatie en talentontwikkeling. Om dit werk te kunnen doen, werft de Heutink Foundation donateurs die financieel willen bijdragen aan het werk van de Foundation.

Wij verwerken de persoonsgegevens die (potentiële) donateurs aan ons verstrekken en van mensen die vragen aan ons hebben, meer informatie over de Foundation willen, of een idee onder onze aandacht willen brengen.

Persoonsgegevens

De Heutink Foundation verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • naam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;

Doelen

De Heutink Foundation verwerkt deze persoonsgegevens om donateurs te kunnen werven en vastleggen en om geïnteresseerden een reactie te kunnen geven op hun vraag of idee. Deze persoonsgegevens verwerken we op grond van de toestemming die we hiervoor van betrokkenen hebben gekregen. Eenieder kan die toestemming op elk moment ook weer intrekken.

Bewaartermijnen

De Heutink Foundation bewaart persoonsgegevens van donateurs, zolang zij donateur van de Foundation wensen te blijven. Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden verwijderd zodra wij hen een reactie hebben geven op hun vraag of hun idee.

Beveiliging

De Heutink Foundation hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Rechten betrokken

U kunt te allen tijde inzage vragen in de gegevens die wij van u hebben geregistreerd en u kunt uw gegevens aanpassen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt hiervoor mailen naar info@heutinkfoundation.nl. Wij zullen de verdere verwerking van uw gegevens dan direct beëindigen.

Ontvangers

De Heutink Foundation stelt uw gegevens nooit ter beschikking aan derde partijen. De website van de Heutink Foundation wordt beheerd door De Nieuwe Zaak, die als verwerker van de Foundation optreedt.

Gebruik van Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Cookie instellingen wijzigen

Google Analytics / Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Analytics en Google Tag Manager om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Wijzigingen

De Heutink Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@heutinkfoundation.nl.