Stichting Nav-Jeevan

Stichting Nav-Jeevan betekent Nieuw Leven. Dit is precies wat Nav-Jeevan beoogt: de straatkinderen van Nagpur in Inda opvangen en helpen een Nieuw Leven op te bouwen. Het zijn de kinderen van voddenrapers, bedelaars, stenensjouwers en fietsriksja-rijders. De meesten wonen met maar één ouder, hebben om verschillende redenen de andere verloren. Ze leven in krotten, aan hun lot overgelaten tijdens de lange uren dat hun ouder aan het werk is. Ze worden vaak misbruikt door andere volwassenen en krijgen te maken met geweld als de ouder bedwelmd door goedkope alcohol of drugs thuiskomt. Deze kinderen is het recht onthouden om kind te zijn…

Nav-Jeevan is gestart met het project: opvang en scholing voor straatkinderen. Ze zijn gestart met 10 kinderen in een klein gehuurd onderkomen. Op dit moment groeien ze nog steeds en hebben ze een school met bijna 500 leerlingen, waarvan er ruim 200 in het hostel verblijven. Voedsel en kleding zijn een eerste prikkel om naar Nav-Jeevan te komen.

Naast een kennismaking met de wereld van lezen en schrijven wordt hen zelfrespect en waardigheid bijgebracht. Verder krijgen de kinderen medische zorg en drie keer per dag een goede maaltijd. Ze dansen, zingen en spelen met elkaar. Ze zijn blij en gelukkig in hun nieuwe veilige omgeving. Picknicks, excursies en uitstapjes worden georganiseerd en de feestdagen van diverse godsdiensten worden gevierd met als doel de kinderen tolerantie en begrip voor elkaars geloof bij te brengen.

De Heutink Foundation biedt financiële ondersteuning en maakt het mogelijk dat kinderen les krijgen van een echte dansdocent die de kinderen doceert in alle vromen van dans. De docente Dolly Nandeshwar verzorgt op zaterdag en zondag danslessen. Ze houden van school omdat ze veel leren en hier tijd en ruimte voor krijgen. De kinderen zien hun toekomst weer rooskleurig tegemoet.

Klik hier voor meer informatie over de stichting.