Stichting Toekomst Muziek

De combinatie van muziek en hulpverlening die werkt. Steeds vaker hoor en lees je over jongeren met gedragsproblemen. Wordt er niet of te laat ingegrepen, dan bestaat de kans dat jongeren zich minderwaardig gaan voelen en zelfs ontsporen. Vroegtijdige begeleiding kan heel veel leed voorkomen. Stichting Toekomst Muziek speelt een belangrijke rol door probleemjongeren te helpen, steunen en te stimuleren naar een positieve toekomst.

Ze helpen jongeren op allerlei leefgebieden te versterken door de inzet van muziek. Muziek is het perfect hulpmiddel om problemen van je af te schrijven zodat je deze niet met je mee hoeft te dragen. De jongeren rappen en zingen hier niet alleen over, maar geven er ook een positieve draai aan. Hun problemen krijgen hierdoor een plek.

Stichting Toekomst Muziek ondersteunen per jaar rond de 80 jongeren tussen de 12 en 23 jaar met meervoudige problematiek door het aanleren van vaardigheden rondom het schrijven, produceren en uitvoeren van muziek (beats maken, zang en rap). Aan het begin van het traject wordt met elke deelnemer een plan van aanpak opgesteld om doelen op muzikaal en sociaal emotioneel gebied te behalen. Elke deelnemer werkt naar een concreet eindresultaat, namelijk drie nummers op de demo-CD en een videoclip. Tijdens het traject worden de deelnemers aangesproken op hun gedrag en wordt er cognitief met hen gereflecteerd op het functioneren, zowel op creatief gebied als op sociaal emotionele weerbaarheid.

Mede door de financiële bijdrage van de Heutink Foundation zullen veel jongeren in de toekomst via stichting Toekomst Muziek hun weg vinden naar hulpverlening, naar school of werk.

     

Klik hier voor meer informatie over Stichting Toekomst Muziek.