De Talententent!

Veel kinderen in de Haagse Schilderswijk zijn voor hun vrijetijdsbesteding aangewezen op buurtcentrum De Mussen. Wekelijks bezoeken meer dan 600 kinderen, tieners en jongeren De Mussen. Uit groepsgesprekken met de kinderen blijkt dat zij weinig hobby’s hebben. Weinig kinderen zijn aangesloten bij een (sport)vereniging en weten eigenlijk niet zo goed wat ze leuk vinden. Daarom biedt het buurtcentrum zeven dagen per week en tijdens alle schoolvakanties een divers aanbod aan huiswerkbegeleiding, sportactiviteiten en cursussen in de wijk. Door middel van deze activiteiten en cursussen, kunnen de kinderen kennismaken met verschillende disciplines, ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn. Ook cultuureducatie is stevig verankerd in hun aanbod en door de samenwerking aan te gaan met culturele instellingen, laat De Mussen ieder kind structureel kennismaken met kunst, cultuur, erfgoed en media.

De Talententent!

Kinderen leren tijdens de reguliere activiteiten (vrije inloop) bij De Mussen op een laagdrempelige manier kennis te maken met verschillende kunst- en cultuuractiviteiten. Zodra kinderen zijn geprikkeld en nieuwsgierig zijn geraakt, kunnen zij deelnemen aan kunst- en cultuurcursussen binnen het talentontwikkelingsprogramma ‘De Talententent!’. Naar aanleiding van gesprekken met kinderen en ouders zijn 11 cursussen tot stand gekomen die worden aangeboden binnen de TalentenTent!. Verschillende disciplines komen aan bod, zoals: muziek, drama/theater, dans, beeldende vorming, erfgoed, literatuur en media. Mochten kinderen zich naar aanleiding van het volgen van de cursus verder willen ontwikkelen op één specifiek onderdeel, worden ze vervolgens naar verenigingen of scholen geleid. Hiermee levert De TalentenTent! een belangrijke bijdrage aan zowel zinvolle vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling en verbreding van de horizon van de jeugd in een achterstandswijk.

De Heutink Foundation maakt het aanbieden van de volgende 2 cursussen mogelijk:

  • Drama/theater (9 – 12 jaar): Pedagogen en wetenschappers zijn het erover eens dat drama een positief effect heeft op de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Kinderen leren bij drama over de kunstvorm theater. Tijdens deze cursus gaan kinderen uitingen van ‘’doen-alsof-spel’’ waarderen en begrijpen.
  • Atelier de Mussen (7-12 jaar): Beeldend onderwijs kan bijdragen aan de continuïteit in de ontwikkeling van kinderen, door de oefening in schoolse vaardigheden af te wisselen met beeldende activiteiten. Het geeft leerlingen de mogelijkheid zich te uiten. Ze leren een vertaalslag te maken tussen abstract en concreet: hoe breng ik een gevoel of idee op mijn eigen wijze naar buiten? Als een leerling een beeldend proces doorloopt moet hij keuzes maken, durven ingrijpen en oplossingsgericht handelen. Een goed beeldend proces waarin de leerling wordt uitgedaagd tot het maken van die keuzes leidt tot eigenheid en meer zelfvertrouwen. De leerling ontwikkelt hierdoor autonomie en een eigen handschrift of beeldtaal.

Meer informatie vind je hier.