Toneel- en dansles op Curacao

Drazans is de Jeugdtheaterschool op Curaçao die de artistieke, persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren uit kansarme wijken stimuleert. De Heutink Foundation ondersteunt Drazans met een structurele, jaarlijkse bijdrage waardoor zo’n 400 leerlingen wekelijks via de betoverende invloed van het theater werken aan hun zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en creativiteit. Samenwerken, respect voor de ander, het vertrouwen in jezelf en eigen talenten, dat is waar Drazans voor staat.

Jeugdtheaterschool

Drazans is de Jeugdtheaterschool op Curaçao en is vanaf april 2015 gevestigd in de wijk Pietermaai, waar zij deel uit maken van Kurá di Arte. Drazans stimuleert de artistieke en persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren tussen 4 en 20 jaar. Dit gebeurt in de vorm van lessen in toneel, dans, musical en met voorstellingen in het theater, op scholen en in een groot aantal kansarme wijken. Drazans heeft verscheidene succesvolle voorstellingen gemaakt waar in de afgelopen jaren duizenden mensen naar toe zijn geweest. Daarnaast geven Drazans docenten jaarlijks zo’n 800 leerlingen toneel of dansles op een groot aantal lokale scholen, verspreid over het eiland. Hiermee proberen zij een veilige, multi-culturele omgeving te creëren waarin kinderen kunnen groeien en zichzelf kunnen ontplooien.

Theater- en dansles op 4 scholen

Drazans gaf de afgelopen twee schooljaren wekelijks theater- en dansles aan 4 scholen in de wijken Koraal Specht, Seru Fortuna, Brievengat en Buena Vista. Deze wijken zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek aangemerkt als ‘armoede’ wijken / kansarme wijken. Zij worden genoemd als aandachtswijken. Mede door de financiering van de Heutink Foundation is Drazans in staat om ook de komende jaren met hun werk wekelijks de ongeveer 400 kinderen van deze scholen te bereiken met hun lessen. En die continuïteit is erg belangrijk. Bij evaluaties geven leerkrachten aan dat er vooruitgang te zien is bij de kinderen op het gebied van zelfvertrouwen. Dat is bijvoorbeeld te zien bij hun presentaties (spreekbeurten, boekbesprekingen ) in de klas.

“De leerlingen uit mijn klas kunnen zich beter inleven in de emoties en gevoelens van andere klasgenoten sinds de leerlingen theaterles volgen.”

Leerkrachten noemen daarnaast dat hun spreekvaardigheid vooruit is gegaan. Verlegen kinderen durven sinds de toneellessen meer van zich te laten horen tijdens andere lessen, sommigen komen meer voor hun mening uit, of durven hun vinger op te steken in de klas. Daarnaast geven alle leerkrachten uit Brievengat en Seru Foruna aan dat de leerlingen die de toneellessen hebben gevolgd minder vaak ruzie maken dan de andere leerlingen.

Structureel karakter

Kinderen uit kansarme wijken met talent of grote motivatie proberen we door te laten stromen naar Drazans om hen een opleidingsplek te bieden bij ons. Op die manier kunnen ze zich verder ontwikkelen. Vaak is het vergoeden van een bus ticket, het ondersteunen van een aankoop van een kostuum, of het geven van ontbijt op voorstellingsdagen ook noodzakelijk voor deze kinderen.